Zmiana częstotliwości LESZNO RADIO

Zgodnie z aktualizacją VFR AIP AIRAC AMDT 126, 27 lutego nastąpi zmiana częstotliwości LESZNO RADIO z 122,300 MHz na 122,305 MHz.

ENG: According to AIP VFR AIRAC AMDT 126 LESZNO RADIO FREQ changed from 122.300 MHz
to 122.305 MHz (effective from 27 FEB 2020)

Więcej informacji (more info): https://ais.pansa.pl/mil/aip.html

Zmiana AIP VFR AIRAC AMDT 126 do ściągnięcia tutaj (PDF) / Amendment AIP VFR AIRAC AMDT 126 download (PDF)

Partnerzy