Przejście od stacji paliw „Pieprzyk” z ograniczonym dostępem

W celu poprawy bezpieczeństwa od 21/06/2019, między terenem lotniska i stacją paliw została zainstalowana furtka z systemem ograniczającym dostęp. W celu jej otwarcia od strony lotniska należy użyć przycisku znajdującego się na dystrybutorze paliwa PB95. Otwarcie furtki od strony stacji możliwe jest po wpisaniu kodu składającego się z pierwszych czterech cyfr częstotliwości FIS Poznań i potwierdzeniu przez „#”.

Nowy dystrybutor PB95

Stacja paliw „Pieprzyk” udostępniła nowy dystrybutor paliwa PB95 z możliwością tankowania bezpośrednio z płyty od strony lotniska. Serdecznie zapraszamy szczególnie właścicieli statków powietrznych z silnikami Rotax! Aktualnie lotniskowa stacja paliw oferuje wszystkie 3 najpopularniejsze typy paliwa wykorzystywane w lotnictwie: JET-A1, AVGAS 100LL i PB95.

Partnerzy